• Vneco 7 email
Quá trình hình thành và phát triển
Tổng đội xây lắp điện Pleiku được thành lập theo Quyết định số 655-QĐ/XLĐ3-TCLĐ-TT  ngày 20/3/2001 của Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 về việc: “Thành lập Tổng đội Xây lắp điện Pleiku trực thuộc Công ty xây lắp điện 3”.  Tổng đội xây lắp điện Pleiku là đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngành nghề chính là xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 500kV.
Sau khi tiến hành cổ phần hoá Tổng đội xây lắp điện Pleiku từ đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty xây lắp điện 3, theo quyết định số 131/2003/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ công nghiệp về việc: “chuyển Tổng đội xây lắp điện Pleiku  thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty CP xây lắp điện 3.7”.

Vốn điều của Công ty tại thời điểm này là: 5.0000.000.000,00 đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây lắp các công trình nguồn điện, lưới điện và trạm biến áp đến 500kV, công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình viễn thông, văn hoá, thể thao… 
- Sản xuất kết cấu bê tông và cột điện bê tông ly tâm….

Ngày 11/10/2005 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã có quyết định số 3309/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây lắp điện 3 (Công ty mẹ Nhà nước) thành Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (tên viết tắt là VNECO). Để thống nhất tên giao dịch trong toàn Tổng Công ty, ngày 20 tháng 8 năm 2006 Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.7 đổi tên thành Công ty CP xây dựng điện VNECO7.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO7: 30.677.700.000 đồng. 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Xây lắp các công trình nguồn điện, lưới điện và trạm biến áp đến 500kV, công trình dân dụng và công nghiệp,
công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình viễn thông, văn hoá, thể thao… 

- Sản xuất kết cấu bê tông và cột điện bê tông ly tâm….

- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, phương tiện vận tải…

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, lữ hành nội địa và vận tải hành khách…
Các tin đã đưa
Hoạt động gần nhất